Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu
ul. Św. Marcin 39